UA  EN

Органічні добрива “Gumino de Gallina”: Турбота про природу!

m
органічне добриво

Так склалося, що для присадибних ділянок раніше виділялися малородючі землі (розкорчовувані ліси, вироблені торфовища або осушені землі, заболочені або підтоплені території), які потребували значних витрат щодо їх освоєння.

гумінова кислота

Однак кожен бажає, щоб його діляночка давала щедрий урожай фруктів, ягід та овочів, щоб біля будиночку квітнули гарні квіти. Потрібно пам’ятати, що садові рослини гарно ростуть і розвиваються, дають гарні врожаї на родючих ґрунтах, які забезпечують для них гарне живлення.

Без особливого перебільшення можна сказати: який ґрунт – такі і рослини.

Усе інше – обставини: кліматичні умови, агротехніка, шкідники і хвороби. Саме верхні 20-25 см ґрунту закладають фундамент майбутніх успіхів або, навпаки, є причиною невдач господаря.

Не засмучуйтесь, якщо Ви купили або Вам дісталася не найкраща ділянка. Погана земля та, до якої не прикладені руки. А знаєте Ви, що думали раніше селяни про мозолі на руках? Думаєте, що їх володар дуже працьовитий? Зовсім ні! Просто він не вміє правильно працювати! Не руки головне у землероба, а голова.

Отже, як уже зазначалося вище, присадибні ділянки у більшості випадків малородючі, а для підвищення їх родючості потрібно використовувати добрива — це речовини, призначені для поліпшення живлення рослин і підвищення родючості ґрунту. Можна сказати, що добрива — це обов’язкова їжа для ґрунту.

Із всіх видів добрив (мінеральних, органічних, біологічних (бактеріальних)), важливим джерелом поповнення поживних речовин у ґрунтах є органічні добрива.

натуральне добриво

Порівняно з іншими видами добрив, внесення органічних має ряд переваг:

1. Органічні добрива довше «працюють». Така ж еквівалентна кількість мінеральних добрив до органічних на рослини впливає швидше, однак дія їх короткотермінова. Тому органічні добрива можна назвати добривами пролонгованої, тобто довготривалої дії. А ще, як правило, мінеральні добрива засвоюються на 30%, а органічні майже на 100%.

2. Органічні добрива містять всі необхідні для рослин поживні речовини: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірку, а також мікроелементи: мідь, марганець, молібден, бор, цинк та інші. Тому їх і називають повноцінними добривами. Крім того, під час розкладання органічних добрив виділяється вуглекислий газ, а також інші необхідні для росту і розвитку рослин речовини: антибіотики і гормони.

3. Крім збагачення ґрунту поживними речовинами, органічні добрива сприятливо впливають на фізичні властивості ґрунтів, а саме покращують їх структуру. За їх внесення у піщаних та супіщаних ґрунтах підвищується властивість поглинати і утримувати таку у останні роки дорогоцінну вологу, а також поживні речовини від вимивання у нижчележачі горизонти. Важкі глинисті ґрунти стають більш розпушеними і покращується доступ до коренів рослин вологи та повітря.

4. Органічні добрива покращують розвиток корисних мікроорганізмів у ґрунті, завдяки чому він стає «живим» і родючим. І навпаки, як показують наукові дослідження, багаторічне внесення мінеральних добрив призводить до загибелі корисних макро- і мікроорганізмів, які беруть участь у процесах ґрунтоутворення.

5. Найбільшою перевагою органічних речовин порівняно з іншими добривами є збільшення вмісту органічної речовини (гумусу) у ґрунтах. Гумус – основне джерело запасів поживних речовин. У ньому міститься приблизно 95 % усіх запасів азоту у ґрунті, 60 % — фосфору та 80 % сірки та інших макро- і мікроелементів.

І ще хочеться привести один підтверджений науковими дослідженнями факт: мінеральні добрива, внесені у великих нормах, змінюють властивості ґрунту, а саме посилюється переміщення по його профілю гумінових кислот і фульвокислот, катіонів кальцію та магнію, а також вони підкислюють або підлужнюють ґрунт, що негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур. Також за одноразового внесення високих норм азотних добрив збільшуються втрати поживних речовин, при цьому вимивається не лише азот добрив, але й ґрунту, оскільки під дією добрив посилюється рухливість поживних речовин ґрунту.

натуральне добриво

Отже, органічні добрива є практично незамінною складовою екологічного та органічного землеробства.

Ґрунт – це відновлюваний ресурс. Природа мільйони років створювала чорноземи (до відома, в Україні 60 % чорноземних ґрунтів), а ми умудрилися за останні 100 років вміст гумусу зменшити з 10 % до 3 %. Деякі вчені часто говорять, що зупинити процес деградації неможливо. Однак, це можливо! Потрібно змінювати філософію і ставлення до ґрунту та пам’ятати, що ґрунт – це живий організм; ми в своїй повсякденній роботі бачимо неодноразові приклади успішності цього процесу.

Наша Природа продумала так, якщо людина буде грамотно (гармонійно) підходити до ведення землеробства на своїй території, то скільки б вона не забирала, Земля буде давати ще більше. Але це тільки при дружньому підході. Землероб на землі повинен творити, а не завдавати шкоди і тільки забирати, живучи одним днем, тобто скільки взяв – стільки і віддай. І самим найбільшим досягненням такого землероба буде не теперішня врожайність, яку він отримує, а РОДЮЧИЙ ґрунт, який буде радувати його з року в рік та дістанеться для його дітей та онуків у квітучому стані.

Call Now Button