Новости

Сім переваг органічних добрив перед мінеральними

Органічні добрива за правильного їх використання є могутнім резервом підвищення родючості ґрунтів, а отже урожайності сільськогосподарських культур. Вони містять макро- і мікроелементи, різні корисні для рослин фізіологічно активні речовини, мікроорганізми тощо. Ці добрива сприяють кращому перебігу біологічних процесів у ґрунтах, а також поліпшують фізико-хімічні властивості ґрунту.

Хоча значення органічних добрив у родючості ґрунтів визнане давно, але з розвитком індустріального сільськогосподарського виробництва, для якого властиве використання мінеральних добрив, органічним добривам стали надавати менше уваги. Для повернення інтересу до використання органічних добрив, необхідно згадати про їх переваги та значення для родючості ґрунтів.

Перевага перша – за внесення органічних добрив у ґрунт відбувається підвищення вмісту органічної речовини (гумусу). Хоча її вміст у ґрунті досить невисокий (залежно від типу ґрунту від 0,5 до 6 %), проте вона відіграє дуже важливу роль у формуванні родючості ґрунту і живленні рослин. У ній міститься майже весь запас органічних сполук азоту, значна частина фосфору і сірки, а також невелика кількість кальцію, магнію та інших елементів. При розкладанні органічної речовини ці сполуки переходять у доступну для рослин мінеральну форму. У подальшому відбувається пролонговане забезпечення рослин поживними речовинами завдяки розкладанню більш стабільних фракцій органічної речовини.

Перевага друга – покращується водний і повітряний режим ґрунтів. Більшість сільськогосподарських культур дуже чутливі до нестачі води, тому збільшення її доступності гарантує отримання більш стабільних і високих урожаїв. Внесення органічних добрив сприяє збільшенню органічної речовини, а остання у свою чергу призводить до збільшення запасів води у ґрунті завдяки покращенню інфільтрації (проникненню вологи в ґрунт), зменшення втрат через випаровування, покращенню структури ґрунтів. При цьому коренева система рослин краще розвивається і проникає глибше у ґрунт, що збільшує кількість доступної вологи і підвищує ефективність використання води.

Також органічні добрива покращують структуру ґрунту, завдяки цьому забезпечується більша кількість повітря, яка може досягнути коренів рослин.

Перевага третя – зниження кислотності ґрунту. Оскільки у органічних добривах міститься певна кількість кальцію та магнію, багаторічне внесення насичує ґрунтовий комплекс цими елементами, що, у свою чергу, сприяє зниженню кислотності ґрунту.

Перевага четверта – наявність у органічних добривах великої кількості активних фітогормонів, ферментів, амінокислот, макро- і мікроелементів у доступній формі, що дозволяє активізувати імунну систему рослин та отримати більш якісний і повноцінний урожай.

Перевага п’ята – органічні добрива є енергетичним матеріалом і джерелом харчування для ґрунтових мікроорганізмів. Крім того, такі добрива, як гній, компости, пташиний послід, самі багаті мікрофлорою і разом з ними у ґрунт попадає їх велика кількість. Натуральні органічні добрива завжди знаходиться у природному симбіозі з ґрунтом.

Перевага шоста – органічні добрива слугують для рослин джерелом не тільки поживних речовин, але й СО2. За розкладання у ґрунті цих добрив виділяється багато вуглекислого газу, який насичує ґрунтове повітря і приземний шар атмосфери, у результаті цього покращується повітряне живлення рослин.

Перевага сьома – екологічність та доступність. Органічні добрива є більш екологічно чистими, ніж традиційні хімічні, тому вони більш повно відповідають екологічним способам землеробства.

Звичайно, і у використанні органічних добрив також є недоліки. Але вони повністю нівелюються користю для підвищення родючості ґрунтів.

Людмила Дацько
кандидат сільськогосподарських наук Інституту водних проблем та меліорації