Новости

Гідна альтернатива дорогим мінеральним добривам

Про значущість повернення поживних речовин у ґрунт відомий вчений Юстас Лібіх зазначав: «Поверніть ґрунтові те, що Ви з нього взяли, або не чекайте від нього у майбутньому стільки, скільки раніше». Це один з законів землеробства – закон повернення поживних речовин у ґрунт.

Хімією, тобто мінеральними добривами, проблему збереження родючості ґрунтів не вирішити. Тим більше в останні роки через подорожчання енергоносіїв та інші об’єктивні фактори мінеральні добрива значно піднялися у ціні.

Вітчизняне виробництво задовольняє попит українських агропідприємств на мінеральні добрива лише на 30-40 %. Інша частина ринку залежить від імпорту. Брак добрив і збільшення вартості їх виробництва через стрибок цін на імпортні компоненти вже призвели до їх здорожчання, а сезон весняно-польових робіт тільки починається. Дефіцит оборотних коштів у фермерів (аграрних підприємств) викликав різке зменшення закупівлі мінеральних добрив.

У нинішній ситуації багато фермерів (аграрних підприємств) стали аналізувати, які добрива вони застосовують і у якій кількості. У більшості випадків мінеральні добрива вносили не контрольовано, врожайність культур зростала, але і перевитрати були величезними: значна частина елементів живлення вимивається у нижчі горизонти, частина втрачається у вигляді газів, а частина перетворюється у недоступні для рослин сполуки. При цьому страждають ґрунти: змінюється їхня реакція ґрунтового розчину, погіршується агрономічно цінна структура.

Тому альтернативою використання можуть і мають бути органічні добрива, особливо рідкі. Крім того, користь для вирощуваних рослин та ґрунту від органічних добрив є значно більшою і екологічнішою. Адже такі добрива швидко засвоюються рослинами, оскільки містять макро- і мікроелементи у легкодоступній для рослин формі, дають значну прибавку врожаю, покращується якість продукції, оскільки вони містять макро- і мікроелементами у легкодоступній для рослин формі. При цьому відбувається підвищення родючості ґрунтів пролонгованої дії. Внесення рідких органічних добрив у поєднанні з мінеральними підвищує ефективність останніх, не допускає їх вимивання у нижче лежачі горизонти ґрунту. Коефіцієнт використання рослинами поживних речовин з рідких добрив значно вищий, ніж твердих добрив і менш залежний від засушливих умов.

Економічна перевага таких добрив порівняно з традиційними мінеральними та органічними – значно менші норми на гектарну норму. Також їх застосування виводить сільськогосподарське виробництво на дещо інший рівень господарювання, навіть можна сказати — рентабельніший.

Зокрема, виробничими випробуваннями у агрогосподарстві Київської області технології традиційного внесення мінеральних добрив у нормі N8Р17К38 та рідкого органічного добрива «Гуміно де Галліна» під суницю на площі 1,45 га було встановлено, що вартість внесення мінеральних добрив становила 21 тис. грн., а внесення органічного добрива – 6,4 тис. грн. При цьому врожайність ягід практично була на одному рівні.

Для транспортування і внесення у грунт рідких органічних добрив можна використовувати сучасну техніку, завдяки якій їх вносять з високою точністю.

Але будь яка криза – це не тільки проблема, це можливості. Тому багато хто уже мислить по іншому. Вони роблять ставку на внесення органічних добрив. Звичайно, повністю замінити мінеральні добрива органічними не можливо, але здешевити вирощування сільськогосподарських культур реально.

Людмила Дацько
кандидат сільськогосподарських наук Інституту водних проблем та меліорації